Foto

Fotografie jsou jiný druh chvění, jiný druh hudby. Harmonie našeho světa zachycují odlišným způsobem, ale když se to povede, vypovídají o světě stejně výmluvně, jako muzika. A hrají všemi tóny!