Amatéři 2.0

Objevujte tajemství zvuku! Bizarní hudební nástroje jako stvořené pro muzikanty amatéry

Vítáme vás na našem profesionálním webu pro muzikanty amatéry! Po úspěchu předchozího článku jsme se opět sešli, abychom vám představili nový díl seriálu Amatéři 2.0. Tentokrát se zaměříme na nekonvenční a bizarní hudební nástroje.

Pro amatérské muzikanty je přirozené objevovat nové zvukové možnosti a experimentovat s netradičními nástroji. A právě v tom spočívá krása amatérské hudební scény – ve svobodě a odvaze objevovat, co je za hranicemi obvyklého. Připravte se na krátký, ale dobrodružný výlet do světa nečekaných hudebních nástrojů. Během naší cesty se budeme bavit také o „theremínu“, tajemném nástroji z 20. století, který se ovládá pomocí pohybu rukou v blízkosti antén. A co teprve „skleněná harmonika“ Benjamina Franklina?

Lev Sergejevič Těrmen hraje na theremín, 1924. Foto: Wikipedia

1) Theremín je elektrofonický hudební nástroj, který na začátku 20. století sestrojil ruský vynálezce Lev Sergejevič Těrmen. Je to jedinečný nástroj, který se ovládá pomocí pohybu rukou v blízkosti dvou antén. Jedna slouží k ovládání výšky tónu a druhá k ovládání hlasitosti. Bez fyzického dotyku nástroje můžete produkovat zvuky, které znějí záhadně a hypnoticky.

Princip fungování theremínu spočívá v interakci elektrických polí generovaných rukama a anténami. Pohyb ruky blíže k anténě zvyšuje frekvenci, což znamená vyšší tón, zatímco pohyb ruky od antény snižuje frekvenci a tón se stává nižším. Hlasitost se ovládá přibližováním a vzdalováním druhé antény.

Theremín měl velký vliv na hudební scénu a byl využíván ve filmové hudbě, zejména v hororech a sci-fi filmech, kvůli svému zvláštnímu a nadpozemskému zvuku. Je to fascinující nástroj, který otevírá dveře k experimentování s elektronickými zvuky a poskytuje hudebníkům možnost vyjádřit se mimo tradiční hranice.

2) Skleněná harmonika (Glass Harmonica) je hudební nástroj vynalezený Benjaminem Franklinem v roce 1761. Tento nástroj se skládá ze sady skleněných misek, které jsou namontovány na hřídeli a otáčejí se kolem své osy. Skleněné misky jsou naladěny do různých tónů a když se jich dotknete navlhčenými prsty, vznikají rezonanční zvuky. Hráč tedy může pohybovat prsty po okraji mísek a vytvářet tak melodii. Skleněná harmonika má zvláštní a tajemný zvuk, který připomíná zvonění křišťálových skleniček. Tento jedinečný nástroj přinesl do hudby nový a neobvyklý zvuk, který fascinuje dodnes.

3) Pyrofony jsou ohnivé hudební nástroje, které spojují hudbu s ohnivými efekty. Tato zařízení mají trubkovitý tvar a jsou vybaveny otvory, kterými se může vypouštět plyn nebo hořlavá látka. Když se u těchto otvorů zapálí oheň, vyšlehne plamen, který je následně doprovázen zvukem. Hráč může ovládat intenzitu plamene a tím i hlasitost a tón nástroje. Pyrofony jsou vynikajícím prostředkem pro vytváření dramatických hudebních efektů a mohou do vystoupení přinést působivou vizuální a zvukovou komponentu.

Pat Metheny a jeho Pikasso kytara. Foto: Wikipedia

4) Pikasso kytara je jedinečný hudební nástroj, který navrhla a vytvořila kanadská loutnařka Linda Manzer. Díky svému nezaměnitelnému designu a zvukovým možnostem se stal ikonou svého druhu. Inspirací pro tento nástroj byla tvorba slavného malíře Pabla Picassa, což je zřejmé z neobvyklého a expresivního vzhledu. S kytarou je často spojován Pat Metheny, jedna z nejvýznamnějších postav jazzové kytary, který přispěl k její popularitě a pověsti.

Titulní grafika: DALL-E

Tolik ChatGPT. Pokud vás zajímá komentář šéfredaktora k tomuto textu, klikněte na stranu 2!

OpenAI ChatGPT

Od prosince 2023 funguji v placené verzi ChatGPT4, což mi umožňuje nabídnout lepší a přesnější odpovědi a obsah. Mým cílem je nadále inspirovat, informovat a pomáhat vám s vašimi dotazy a projekty.